26 Eylül 2021 Pazar

Dünya Turizm Günü


Dünya Turizm Günü, 1980'den beri her yıl 27 Eylül'de düzenleniyor. Dünya Turizm Günü'nün zamanlaması, kuzey yarım kürede yüksek sezonun sonuna ve güney yarım kürede mevsimin başına denk gelmesi açısından da önemlidir.  2021 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, Dünya Turizm Günü'nü “Kapsayıcı Büyüme için Turizme Odaklanmak” teması altında kutlama kararı almıştır.

Bu vesileyle bazı hususların tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Turizm sadece Türkiye için değil ekonomik kalkınma düzeyi hangi düzeyde olursa olsun dünyanın her ülkesi için istihdam ve onlarca sektörün desteklenmesi anlamına gelmektedir. Turizm aynı zamanda doğal ve kültürel mirasın korunmasında itici bir güç olarak bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda turizm oluşturduğu ziyaretçi ekonomisi ile tarımdan, tekstile, ulaşımdan, gastronomiye, konaklamadan, hediyelik eşyaya varıncaya kadar birçok sektörün tetikleyicisidir.

Turizm sektörü bugüne kadar kayıt altına alınmış en büyük kaybını 2020 yılında yaşadı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün en son verilerine göre, salgın 2020'de uluslararası turist girişlerinde küresel olarak %73'lük bir düşüşe neden oldu ve gerçek anlamda toparlanmanın da 2023-2024 yıllarında olacağı öngörülmektedir.

İki yıldır Dünya Turizm Günü salgın döneminde kutlanıyor                       

1980 yılından itibaren aralıksız olarak kutlanan Dünya Turizm Günü turizme dikkat çekmek, ziyaretçi ekonomisinin önemini aktarmak, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amaçlarıyla sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik, istihdam ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek amaçlarıyla düzenlenmektedir. Son iki yıldır ise salgının gölgesinde ama turizm ekonomisinin gücünün ve etkisinin anlaşıldığı bir ortamda kutlanmaktadır.

Turizm insanların mutlu olmasını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlar

Seyahat etme ve turistik faaliyetlere katılmak yeni deneyimler yoluyla özgüven geliştirerek insanları daha mutlu olmalarını sağlamaktadır. Salgının azalması, aşılanmanın sonuç vermesi ile insanlar daha çok seyahat etme isteğinde bulunacakları tahmin edilmektedir. Seyahat edebilme özgürlüğünün kıymetinin bilinmesi bu seyahatlerin en motive edici unsuru olacaktır.

Turistlerin ülkemize ve şehrimize olan güvenini artırmalıyız

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen güvenli turizm sertifasyonu ve ülkemizin aşılama açısından önemli bir yol kat etmiş olması ziyaretçilerin ülkemizi tercih etmelerinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Ayrıca uluslararası örgütlerin oluşturmaya başladığı dijital sertifasyon sistemlerine ve uluslararası kabul görecek güvenlik prosedürlerine de hızlıca uyum sağlandığında ziyaretçilerin Türkiye’yi tercihleri olumlu yönde etkilenecektir.

Turizmde toparlanma iç turizmden başlar

Küresel ölçekte 2019 yılındaki ziyaretçi sayılarına ve turizm gelirlerine tekrar erişebilmek adına ulusal ve uluslararası birçok adımının atılması gerekmektedir. Bununla birlikte insanların hem seyahat isteklerini karşılayabilmek hem de bunu daha güvenli bir şekilde sunabilmek adına başlangıç iç turizm faaliyetlerini ile sağlanabilecektir. Bunu da bir fırsat olarak görmeli ve kentimizdeki keşfedilmemiş birçok değerimizi ziyaret etmeliyiz. Bu hem kendimizi hem de kentimizi tanımamıza bir fırsat olacaktır.

Bilimsel çalışmalar ile salgın sürecine destek

Nisan 2020 tarihinde TÜBİTAK tarafından “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrıya çıkılmış ve bu çağrı kapsamında Turizm Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Bayram, Dr. Öğretim Üyesi Semih Arıcı ve Dr. Öğretim Üyesi Ümmühan Bayram olarak “Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi” isimli TÜBİTAK ARDEP-1001 projesi başarıyla tamamlanmıştır. Projenin çıktılarından birisi olarak COVID-19 VE TURİZM - Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırılmalı Analizi isimli kitap yayımlanmıştır. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Turizmi Yeniden Canlandırma ve Sürdürülebilir Turizm Destinasyonları Oluşturma projesi de hem iç turizme odaklanmakta hem de dijital alt yapının oluşturulmasına dikkat çekmektedir.

Dünya Turizm Günü’nü turizmin dünya, ülke ve kent ekonomimiz için öneminin bir kez daha anlaşıldığı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı büyümeyi teşvik etme potansiyelinin görüldüğü, yerel halkın doğrudan gelir elde etmesinde fırsatlar oluşturduğu üzerine düşünerek geçirmeli ve önümüzdeki yıllara bütün kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak işbirliği içinde hazırlanmalıyız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder