1 Şubat 2013 Cuma

Yeni Ekonomide Turizmin Stratejik Önemi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin Yeni Ekonomi Forumu'nda yapmış olduğu konuşmada değindiği veriler ile birlikte turizmin stratejik önemine yönelik değerlendirmelerini ilgi çekici bulduğumdan burada da paylaşmak istedim. Rifai, konuşmasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından yakın bir zamanda yayınlanan bir rapora atıfta bulunarak 2013 dünyasında karşılaşılabilecek iki önemli risk olarak gelir farklarını ve devlet borçlarını işaret etti. Dünya genelinde 200 milyon işsiz olduğunu belirterek, ILO'nun verilerine göre önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal istikrar için ise 600 milyon yeni işe ihtiyaç duyulacağını ifade etti. 

Dünyanın geçen on yıl içinde kökten değişikliklere uğradığını belirterek ürünlerin, sermayenin, fikirlerin, bilginin ve hatta insanların bu güne kadar hiç görülmemiş bir biçimde kompleks, birbirine kenetli ve özgür ağlarla bağlı bir küresel dünyada yaşandığını söyledi. 


Bu durumun tetikleyicisi olarak iki önemli trenden bahsetti. Bunlar:

  • Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon: BT Devrimi olarak tanımlıyor.
  • Göçler: Göç Çağı olarak ifade ettiği bu durumu milyonların kendi ülkelerinde veya diğer ülkelerdeki fırsatların peşinde seyahat etmeleri olarak açıklıyor. Ayrıca dünyanın hızlı bir şekilde kentleştiğini ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını ifade etti. 2023 yılında bu rakamın 5 milyara ulaşması bekleniyor. 


Turizmin 1950 yılında 25 milyon turistten 2012 yılında 1 milyar turiste ulaştığını, 2030 yılında ise bu rakamın 1.8 milyar kişiye ulaşacağını belirtti. 


Rifai'nin sunduğu bu ve benzeri  turizme ilişkin önemli bir çok istatistiğin yanında özellikle paylaşmak istediğim Taleb Rifai'nin sürdürülebilir ekonomik gelecek için turizmin neden önemli ve stratejik bir etken olduğuna ilişkin belirttiği nedenler. Bunlar:   1. Turizmin diğer sektörlere nazaran daha yüksek oranlarda istihdam olanağı oluşturması,
  2. Turizmin, ekonomik sektörler içinde dirençli, kendini hızlı bir şekilde toparlayan, değişen şartlara uyum sağlayabilen sektörlerden birisi olması,
  3. Turizmin, yoksulluğu azaltan ve gelişimi destekleyici olması,
  4. Turizmin, daha çevresel sürdürülebilir bir ekonomi için temel destekleyici olması,
  5. Turizmin dünya barışına ve anlayışına katkı sağlaması. 

Bu yazıyı, Genel Sekreterin konuşmasında bir İspanyol gazeteciden alıntıladığı "seyahat bizi daha iyi insanlar yapar" (travel makes us better people) sözüyle noktalamak istiyorum. Son olarak konuşmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu yazı Murat Bayram tarafından www.yasasinturizm.com'da yayınlanmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder