9 Şubat 2013 Cumartesi

Turizm Bakanlarımız Üzerine Bir İnceleme


Bakanlar kurulunda yakın zamanda yapılan değişiklik ile bakanları değişen dört bakanlıktan bir tanesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı olmuş, medya da yeni bakanları halka tanıtmak için değişik yöntemler [1,2,3,4] kullanıyor, özgeçmişlerinden, gittikleri okuldan bahsediyordu. Bu vesileyle aklıma Kültür ve Turizm Bakanlarının hangi alanda eğitim almış olabilecekleri takıldı. Aşağıda ilgili bakanlıkta görev yapmış bakanların eğitim durumları, görev süreleri ve memleketleri incelenmiş ve ortalama bir profil çıkarılmaya çalışılmıştır. 

1 Şubat 2013 Cuma

Yeni Ekonomide Turizmin Stratejik Önemi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin Yeni Ekonomi Forumu'nda yapmış olduğu konuşmada değindiği veriler ile birlikte turizmin stratejik önemine yönelik değerlendirmelerini ilgi çekici bulduğumdan burada da paylaşmak istedim. Rifai, konuşmasında Dünya Ekonomik Forumu tarafından yakın bir zamanda yayınlanan bir rapora atıfta bulunarak 2013 dünyasında karşılaşılabilecek iki önemli risk olarak gelir farklarını ve devlet borçlarını işaret etti.