22 Aralık 2012 Cumartesi

Turizm, Otel ve Okul'a Tek Kelimeyle Bakış

Turizm öğrencilerinin gözünden “turizm, otel, mutfak ve denizli”  kavramlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya esin kaynağı olan araştırma neticesinde turizm bölümünde okuyan öğrencilerin bazı kavramlar hakkında neler düşündüğünü bilimsel olmayan bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yapılmasındaki temel motivasyon “merak”tır. Turizm ile ilişkili olabilecek birkaç kelime, öğrencilerin okulları ve yaşadıkları yer ile ilgili birer kelimeden oluşan toplamda beş kelimenin öğrencilerinin zihninde neler çağrıştırdığı temelinden hareketle yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.

Çalışmada elde edilen veriler sekiz sorudan oluşan bir soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Sorulardan ilk üçü cinsiyet, sınıf ve bölümleri belirlemek üzere oluşturulmuştur. Diğer sorular ise her bir kelimenin yine tek bir kelimeyle ifade edilmesini isteyen sorulardan oluşmaktadır. Bu çalışmaya 109 öğrenci katılmıştır. Bunların 58’i kız 51’i erkektir. 60’ı konaklama işletmeciliği bölümünde okurken, 49’tanesi yiyecek içecek işletmeciliği bölümünde okumaktadır. Katılımcı öğrencilerin okudukları sınıfları göre dağılım ise şöyledir: birinci sınıflar, 52 kişi; ikinci sınıflar, 22 ve üçüncü sınıflar ise 35 kişidir.

Aşağıda, katılımcıların ilgili kelimeler karşısında verdikleri cevapların görselleştirilmiş biçimleri sunulmuştur. Bu görseller hazırlanırken kelimelerin tekrarlanma oranlarına göre kelimelerin boyutları artmaktadır. Yani bir kelime ne kadar sık kullanılmış ise o kelimenin boyutu diğerlerine oranla daha büyük olmaktadır. Ayrıca her kelime için ikinci bir grafik hazırlanmıştır. Bu grafiklerde en çok tekrarlanan ilk beş kelime gösterilmektedir. Bu yazı Murat Bayram tarafından www.yasasinturizm.com'da yayınlanmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder