30 Aralık 2012 Pazar

Online Otel Fiyatlarının Karşılaştırılması


İnternetin yaygınlaşması tüketicilerin fiyatları karşılaştırmasını kolaylaştırıyorken, işletmelerin tutarsız fiyat politikalarını da göz önüne seriyor. Tüketicilerin bilgiye erişimde öncelikli kaynaklarının ilki konumunda bulunan internet birçok sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Turistik ürün tüketicileri de herkes gibi karar verme öncesinde internette dolaşmakta ve bilgi toplamaktadırlar. 

22 Aralık 2012 Cumartesi

Turizm, Otel ve Okul'a Tek Kelimeyle Bakış

Turizm öğrencilerinin gözünden “turizm, otel, mutfak ve denizli”  kavramlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya esin kaynağı olan araştırma neticesinde turizm bölümünde okuyan öğrencilerin bazı kavramlar hakkında neler düşündüğünü bilimsel olmayan bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yapılmasındaki temel motivasyon “merak”tır. Turizm ile ilişkili olabilecek birkaç kelime, öğrencilerin okulları ve yaşadıkları yer ile ilgili birer kelimeden oluşan toplamda beş kelimenin öğrencilerinin zihninde neler çağrıştırdığı temelinden hareketle yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.

10 Aralık 2012 Pazartesi

Mobil Cihazların Turizme Etkisine Farklı Bir Bakış

Sosyal medyanın da etkisiyle mobil cihazların kullanımının artığı artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre 2011 yılı sonu itibariyle dünya geneli mobil telefon abone sayısı 6 milyar olarak ifade edilmektedir. Bu sayı dünya nüfusunun % 87’sine karşılık gelmektedir.  2010 yılında bu sayı 5,4 milyar ve 2009 yılında ise 4,7 milyar şeklinde idi. Dolayısıyla insanlar birbirleriyle hiç olmadığı kadar bağlanıyorlar. Tabi bu bağlılık insanların işlerini kolaylaştırdığı gibi bazı sorunları ya da ikilemleri de beraberinde getiriyor.