26 Aralık 2011 Pazartesi

Bölgesel Destinasyon Pazarlaması Yaklaşımı

"Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde yüksek düzeyde rekabet, yeni nesil turist profili ve internet kullanımının artmasından dolayı destinasyon pazarlaması son derece karmaşık bir hal almaktadır. Turizm sektörünün parçalanmış yapısı, destinasyon pazarlamasındaki farklı oyuncuların çeşitliği arasında önemli ölçüde işbirliğini ve eşgüdümü gerekmektedir."

Bu çalışma 14. Ulusal Pazarlama Kongresinde sunulmuş bir bildiridir. Son zamanlarda Karadeniz bölgesinde özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının destinasyon pazarlamasına ilgisinin gittikçe artığını gözlemliyorum. Bu nedenle önerdiği model ili farklı bir yerde değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm bu çalışmayı ulaşılabilir kılmak için burada paylaşıma açıyorum.

Web 2.0 Tabanlı Ortak Bölgesel Destinasyon Pazarlaması Yaklaşımı: Doğukaradeniz Üzerine Bir Model Denemesi isimli çalışmaya aşağıda yer verilmiştir.


View more documents from murat bayram

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder