29 Aralık 2011 Perşembe

Otel Rezervasyon Davranışı Değişiyor

 Expedia'nın yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin online rezervasyon  davranışları değişiyor. İlginç sonuçları içinde barındıran bu araştırmaya göre;

26 Aralık 2011 Pazartesi

Bölgesel Destinasyon Pazarlaması Yaklaşımı

"Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde yüksek düzeyde rekabet, yeni nesil turist profili ve internet kullanımının artmasından dolayı destinasyon pazarlaması son derece karmaşık bir hal almaktadır. Turizm sektörünün parçalanmış yapısı, destinasyon pazarlamasındaki farklı oyuncuların çeşitliği arasında önemli ölçüde işbirliğini ve eşgüdümü gerekmektedir."